Hoitomuotona Osteopatia

Osteopatia on manuaalisesti eli käsin tehtävä hoitomuoto. Osteopatialla voidaan hoitaa esimerkiksi:

 • selän, niskan ja lantion alueen kiputiloja
 • päänsärkyä, migreeniä
 • akuutteja vaivoja
 • kroonisia kipu- ja särkytiloja
 • nivel- ja nikamavaivoja
 • ryhtiongelmia
 • kehon stressitiloja
 • väsymystä, unihäiriöitä
 • vatsavaivoja
 • hengitystieongelmia, astmaa
 • leukanivelen toimintahäiriöitä, puremalihaksia

 

Osteopatialla voidaan hoitaa myös raskaana olevia ja lapsia. Raskauden aikainen hoito auttaa kehoa selvitymään raskauden ajan muutoksista ja tukee kehoa valmistautumaan synnytykseen ja palautumaan synnytyksestä.

 

Osteopatia on Yhdysvaltalaisen lääkärin Andrew Taylor Stillin (1828–1917) kehittämä manuaalinen hoitomuoto.
Still toi osteopatian julkisuuteen vuonna 1874.
Still tutki paljon anatomiaa ja huomasi tuki- ja liikuntaelimistön toiminnalla olevan yhteyttä terveyteen ja sairauteen. Hän oivalsi optimaalisen terveyden olevan mahdollista vain, jos kehon kudokset ja solut toimivat keskenään harmonisessa liikkeessä.Still perusti osteopaattisen hoidon neljälle periaatteelle:

1. Keho on kokonaisuus, pitäen sisällään fyysiset, psyykkiset sekä henkiset ominaisuudet.
2. Keholla on itsesäätely- sekä paranemismekanismit.
3. Kehon rakenne ja toiminta ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.
4. Hoito perustuu näiden kolmen periaatteen ymmärtämiseen sekä yhteensitomiseen.

"Educated, specific, noninvasive touch that supports your body's innate ability to heal. "

Robyn Scherr

Koiraosteopatia

Myös koirilla saattaa olla kehossa kireyksiä ja jäykkyyksiä. Toisinaan koirat ilmaisevat selkeästi kun jokin on kehossa vialla.
Ne saattavat muuttaa käyttäytymistään, saattavat juoda enemmän, kieltäytyä hyppäämästä tai ontua. Joskus voi olla vaikea havaita, onko koiralla kipuja tai ikäviä tuntemuksia.
Osteopatialla voidaan hoitaa koiraa mukavasti ja turvallisesti.

Yleensä koiraa hoidetaan kylkimakuulla, mutta voidaan hoitaa myös seisten tai istuen, jos kylkimakuu ei syystä tai toisesta onnistu.
Hoito etenee aina koiran ehdoilla. Useimmiten koirat rentoutuvat hoidon aikana hyvin.